The White Eagle

The White Eagle

The White Eagle (1942)

Release : 1942-01-03
Genre : Documentary
Runtime : 27 minutes
Company : Derrick De Marney Productions, Biuro Filmowe Ministerstwa Informacji i Dokumentacji RP w Londynie
Cast : Eugeniusz Cekalski, Zbigniew Grabowski, Leslie Howard, Alvar Liddell, Karol Modzelewski
Language :


Descriptions The White Eagle

1942 Oscar nominated documentary
watch free movies online